ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ПРИВОЂЕЊУ НАМЕНИ ЛОКАЦИЈЕ НА АДРЕСИ БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА БРОЈ 5, (ШИФРА: ОП-24/2017)