Читај ми

ГРАД НОВИ САД О СЛУЧАЈУ АТП „ВОЈВОДИНА“

Градско јавно правобранилаштво је поднело иницијативу Републичком јавном тужиоцу за покретање захтева за заштиту законитости пред Врховним касационим судом Србије и било би веома значајно за Нови Сад када би Републички јавни тужилац покренуо тај акт. То је само један у низу начина заштите буџетских средстава који је покренула градска управа.

- Ја разумем запослене у АТП ''Војводина'', али сматрам да је погрешна одлука овог предузећа да покрене поступак принудне наплате, јер је тај предмет веома проблематичан. Не желим да прејудицирам, али да бисмо то доказали, ускоро ћемо јавности представити један фалсификовани документ који је коришћен као доказ у поступку – рекао је градоначелник Милош Вучевић.

Градска власт ће наставити са борбом у законским оквирима за заштиту буџетских средстава Града, а од одлуке Републичког јавног тужилаштва у многоме ће зависити наставак процеса.

Нови Сад, 28. фебруар 2013. године