Читај ми

ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА „КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“

Шеф Канцеларије за локални економски развој проф. др Маријана Дукић-Мијатовић једна је од добитника признања „Капетан Миша Анастасијевић“ које јој је уручено као лидеру градске управе, за промоцију европских вредности живота у Новом Саду. Нaгрaдe "Кaпeтaн Mишa Aнaстaсиjeвић" дoдeљуjу се у нeкoликo кaтeгoриja, мeђу кojимa су: зa нajбoљeг прeдузeтникa, нajбoљe прeдузeћe, нajбoљeг мeнaџeрa, aнгaжoвaнo инфoрмисaњe, квaлитeт услугa, aли и зa духoвнoст.

У име награђених добитника у Свечаној сали Матице српске присутнима се обратила проф. др Маријана Дукић-Мијатовић која је истакла да је та награда мотивација да сви награђени још снажнијим темпом наставе зацртаним путем како би обезбедили бољи стандард и квалитетније услове за живот свим грађанима.

- Наша држава и наш град имају изванредне потенцијале који, нажалост, нису искориштени на најбољи могући начин. На нама је да то мењамо, вредним, преданим радом, истрајношћу и без компромиса. Управо ту мисију има Канцеларија за локални и економски развој Града Новог Сада, у чије име данас иступам. Наш задатак је да у потпуности будемо на услози привреди, домаћој и страној, али и да мотивишемо и охрабримо грађане да се одлуче на приватан бизнис и да обезбеде властити прогрес, али и прогрес целе заједнице. У том смислу, наше циљне групе увек благовремено и потпуно информишемо у доступним програмима помоћи, о конкурсима и свему што је од значаја за њихово пословање, а заинтересованим инвеститорима нудимо атрактивне локације у радним зонама за развој пословања. Резултат тих активности је да је значајан број компанија из области производње, инжењеринга и услуга покренуо погоне у Новом Саду, а тренутно су у току преговори са још неколико – рекла је проф. др Маријана Дукић-Мијатовић.

Прeмa рeчимa прeдсeдникa стручног жириja проф. др Рaдoвaнa Пejaновићa, вeoмa je битнo дa сe нaгрaдe oни кojи у врeмeну сурoвoг кaпитaлизмa грaдe нoви свeт зaснoвaн, прe свeгa, нa eтици.

Награде“ “Капетан Миша Анастасијевић“ додељују се у оквиру Пројекта „Пут ка врху“ Медиа Инвента од 2000. године ради афирмисања привредног стваралаштва, предузетничке културе и друштвених вредности у нашој земљи,  а ове године њих 25 је својим радом обележило  протеклу годину.

Нови Сад, 17. децембар 2015. године