ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ПОСЛОВНИ ПРОСТОР''

Основна делатност предузећа је издавање у закуп пословног простора. Издавање се обавља јавним оглашавањем или непосредном погодбом, под условима које одреди Управни одбор, уважавајући препоруке Градске управе. Пословни простор се може издати у закуп и позивним огласом, а Управни одбор утврђује коме ће се упутити позив.
Понуђени пословни простори оглашавају се на сајту предузећа и у дневним новинама.
(Актуелна цена закупа се налази на сајту, као и подела пословних простора у граду на девет зона).

Предузеће управља са око 214.000 квадратних метара пословног простора.
ЈП “Пословни простор” се бави и изградњом, пре свега, пословних и спортских објеката.

Руководилац: ЗОРАН ЈОВЧИЋ, в.д. директора
Адреса: Народног Фронта 53
www.nsprostor.co.rs

Телефон централе ЈП “Пословни простор”: 489 00 11
Телефон Маркетинга (информације о закупу): 489 00 18, 489 00 45, 489 00 25.
Телефон Техничке службе (за пријавње хаварија на пословном простору): 489 0011, 489 00 17.
Телефон Правне службе: 489 00 34
Спортски дом у Футогу пружа услуге за све врсте тренинга и тзв. спортова са лоптом.
Адреса: Пролетерска бб.
Контакт особа: Игор Вујичић, тел: 897 455
У спортској хали на Клиси у току су завршни радови на базену.
Адреса: Сентандрејски пут бб
Контакт особа: Станко Рајков, тел: 410 257
(Цене изнајмњивања хала налазе се на сајту).